มีปัญหาปรึกษา ผอ.
HOME        

  

กองแผนงานอาชญากรรม

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

 

อาคาร 1  ชั้น 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ           เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

 

 

โทร. 0 2205 3166 

โทรสาร. 0 2255 4650

   http://ccpd.rtpstrategy.police.go.th

แผนที่ MAP

 
Hit Counter